Nieuwe regels voor zakelijke spam vanaf 1 oktober 2009

Nieuws

Het verbod op spam is per 1 oktober 2009 uitgebreid. Naast het versturen van spam aan particulieren is nu ook het versturen van ongevraagde berichten aan bedrijven verboden. Hierdoor geldt er vanaf nu een algeheel spamverbod. De Opta ziet er op toe dat het spamverbod wordt nageleefd. Voor spam aan particulieren deed de Opta dit al sinds 2004.


Brievenbus vol spam
"Een spambericht is een bericht dat u ongevraagd ontvangt," aldus de Opta. Het gaat hierbij om berichten met een commercieel, ideëel of charitatief karakter.
 
Vrijwel iedereen krijgt dit soort berichten wel eens, maar naast de talloze buitenlandse aanprijzingen van illegale medicijnen, aandelenfondsen en Afrikaanse vermogens hadden Nederlandse ondernemers en domeinnaam-eigenaren er nog een irritatie bij: spam aan hun info@-adres.
Veel verzenders gebruiken deze e-mail adressen vanuit KvK-bestanden en de registratie-informatie van domeinnamen om hun producten en diensten ongevraagd aan te prijzen. Vooral de laatste maanden, in de aanloop naar 1 oktober, is voor velen de duidelijke stijging in de hoeveelheid ongevraagde berichten goed merkbaar geweest.
 
Het versturen van deze berichten mag in Nederland vanaf vandaag dus niet meer. Een bericht is geen spam als het aan deze drie criteria voldoet:
  1. De ontvanger moet vooraf uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven
  2. De ontvanger moet duidelijk kunnen zien wie de afzender is
  3. De ontvanger moet kunnen zien hoe en waar hij/zij zich kan afmelden
Op het eerste criterium bestaat één uitzondering: aan bedrijven waarmee een klantrelatie bestaat mag wél zonder toestemming vooraf berichten verstuurd worden. Maar let op, want een klantrelatie bestaat alleen als er in het verleden een soortgelijke dienst of een soortgelijk product is verkocht. De soortgelijkheid moet volgens de Opta worden bekeken vanuit de ontvanger van het bericht: "Is het voor deze klant logisch dat hij of zij na de koop van product X, over het product Y een bericht ontvangt? Of er sprake is van soortgelijkheid zal per geval in de juiste context moeten worden beoordeeld."
 
In het geval van overtredingen kan de Opta een boete opleggen tot maximaal € 450.000,=. 

Voor meer informatie heeft de Opta een PDF-document met veel gestelde vragen opgesteld.

Klachten over zakelijke spam kan je indienen via spamklacht.nl.


 
 
 
 

iT-Rex (logo)

is specialist in web-applicatie ontwikkeling. Daarnaast leveren we kennis op alle gebieden van internet-technologie en Open Source Software.

iT-Rex
Nooit Gedacht 80
1398 EG  Muiden

info@it-rex.nl


Tel: +31-(0)294 262 272

KvK Gooi- en Eemland: 34.158449

iT-Rex is specialist in:

Joomla! Solutions Developer Zend Framework MySQL MooTools Smarty - template engine Linux

All logo's and trademarks are the property of their respective owners. iT-Rex is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
π