Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zowel op het vlak van milieubescherming, als op het vlak van sociale ethiek en maatschapppelijke betrokkenheid willen wij ons steentje bij te dragen.

  • We gebruiken vrijwel uitsluitend Open Source Software. Zo ondersteunen we de ontwikkeling van een beter internet.
  • We zorgen ervoor dat mensen waarmee we samen werken ruime gelegenheid hebben om te groeien en zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het delen van kennis en ervaring.
  • We scheiden ons afval. Los van papier, GFT-afval en batterijen worden ook printer-cartridges en mobiele telefoons apart ingezameld. De opbrengst hiervan gaat naar het Jellow Wildlife Fund, een natuur- en soortbehoudproject van Dierenpark Amersfoort.
  • Alle energie die we op ons kantoor gebruiken is voor 100% afkomstig uit gecertificeerde zonne- en windenergie.
  • We gebruiken zeer weinig papier. Het papier dat we gebruiken is houtvrij of uit FSC gecertificeerde bronnen.
  • Een groot deel van onze aankopen wordt CO2-neutraal gemaakt via ClimaCount.

 
 
 
 

iT-Rex (logo)

is specialist in web-applicatie ontwikkeling. Daarnaast leveren we kennis op alle gebieden van internet-technologie en Open Source Software.

iT-Rex
Nooit Gedacht 80
1398 EG  Muiden

info@it-rex.nl


Tel: +31-(0)294 262 272

KvK Gooi- en Eemland: 34.158449

iT-Rex is specialist in:

Joomla! Solutions Developer Zend Framework MySQL MooTools Smarty - template engine Linux

All logo's and trademarks are the property of their respective owners. iT-Rex is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
π