Technologie

Een computer-applicatie bouw je met een programmeertaal. Voor web-based applicaties zijn er verschillende stromingen. De meest bekende zijn PHPJava en ASP van Microsoft. Wij hebben gekozen om ons te specialiseren in PHP, omdat dit wat ons betreft all-round het meest geschikte en complete programmeerplatform is.

Vrijwel alle websites en -applicaties maken gebruik van HTML. De structuur die we in HTML bouwen, vullen we aan met een zeer gedegen kennis van CSS (Cascading Style Sheets) en JavaScript. De combinatie van deze dingen vormt de website aan de kant van de bezoeker.

Aan de achterkant maken we gebruik van PHP, met als database-server in vrijwel alle gevallen MySQL. Waar nodig pakken we PERL er bij.

Voor interactie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van AJAX en JSON of XML. We kennen deze technieken als onze broekzak.


 
 
 
 

iT-Rex (logo)

is specialist in web-applicatie ontwikkeling. Daarnaast leveren we kennis op alle gebieden van internet-technologie en Open Source Software.

iT-Rex
Nooit Gedacht 80
1398 EG  Muiden

info@it-rex.nl


Tel: +31-(0)294 262 272

KvK Gooi- en Eemland: 34.158449

iT-Rex is specialist in:

Joomla! Solutions Developer Zend Framework MySQL MooTools Smarty - template engine Linux

All logo's and trademarks are the property of their respective owners. iT-Rex is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
π